getdir
Funkce vrací dir soubor umístěný na serveru (Director).

Metody volání: GET, POST
Příklad
http://127.0.0.1:2722?action=getdir&file=abc.png&user=john&password=d27B48
Pozn. User a password jsou nepovinné parametry.