getrtf
Funkce vrací rtf soubor umístěný na serveru.

Metody volání: GET, POST
Příklad
http://127.0.0.1:2722?action=getrtf&file=abc.png&user=john&password=d27B48
Pozn. User a password jsou nepovinné parametry.