login - Přihlášení klienta na server
Přihlášením klienta na server se klient přihlásí do určité domény, ve které dále pracuje, může využívat místnosti a proměnné této domény. Konkrétní uživatel může být z jedné klientské aplikace přihlášen vždy pouze v jedné doméně.
XML dotaz odeslaný klientem na server
<protocol>
     <login nickName="client3" domainName="demo1" domainPassword="pass1" [sid="1"]/>
</protocol>
                    
Atribut
Význam
nickName
Jméno, pod kterým se chceme přihlásit na server. Toto jméno musí být na serveru jedinečné, musí mít více než 2 znaky. Pokud už bylo jméno na serveru použito, server uživatele upozorní.
domainName
Jméno domain, do které se chceme přihlásit.
domainPassword
Uživatel musí k přihlášení použít heslo. Seznam použitelných hesel definuje administrátor v souboru eClever.config.
Poznámka: Příkaz login musí být odeslán na server do určité doby od připojení klienta na server. Pokud vyprší časový limit, klient bude od serveru odpojen. Tento limit se zadává v souboru eClever.config, v parametru loginTimeOut. Pokud několik různých klientských aplikací využívá jednu doménu, mají tyto aplikace vždy stejné parametry domainName a domainPassword. Zjednodušeně: do aplikací jednoho vývojáře se přihlašujeme vždy stejně, pokud jeho aplikace využívají jednu sekci domain.
XML odpověď serveru klientovi
<protocol>
       <response action="login" clientId="5F1A8894-EF25-41E0-BAF3-0DFC7675B252" errorCode="0" [sid="1"]/>
</protocol>
                    
Atribut
Význam
clientId
Identifikátor, který jednoznačně identifikuje každého uživatele.
errorCode
Popis chyby
11
Špatné heslo pro přihlášení na server.
12
Zadané nickName na serveru již existuje.
13
NickName má méně znaků než 4 nebo více znaků než 25.
14
Do domain se nepodařilo přihlásit, protože byl překročen maximální povolený počet přihlášených klientů.
15
Klient je již přihlášen na server. Pokud se chce přihlásit znovu do jiné domény, musí se nejprve odhlásit od serveru.