setVariable - Nastavení proměnné v místnosti na určitou hodnotu
XML dotaz odeslaný klientem na server
<protocol>
      <setVariable [sid="2"]>
           <data name="a">67</data> 
      </setVariable>
</protocol>
                    
Atribut
Význam
name
Jméno proměnné v místnosti, u které chceme změnit její hodnotu.
value
Hodnota proměnné.
XML odpověď serveru klientovi
<protocol>
      <response action="setVariable" errorCode="0" [sid="2"]/>
</protocol>
                    
errorCode
Popis chyby
221
Proměnná tohoto jména v místnosti neexistuje.
222
Nepodařilo se odeslat zprávu o změně proměnné všem klientům.
XML zpráva serveru ostatním klientům
<protocol>
      <received action="setVariable" sentFrom="test">
            <data><a>67</a></data>
      </received>
</protocol>
                        
Atribut
Význam
sentFrom
Jméno klienta, který proměnnou změnil
data
V sekci data je název změněné proměnné a její hodnota.