addVariable - Přidání proměnné do místnosti
XML dotaz odeslaný klientem na server
<protocol>
      <addVariable sid="2">
            <data name="abc" isPrivate="false">27</data>       
      </addVariable>
</protocol> 
                    
Atribut
Význam
name
Jméno proměnné, kterou chceme do místnosti přidat.
isPrivate
Volba, zda proměnná je nebo není viditelná.
value
Hodnota proměnné.
Poznámka: Proměnné můžeme přidávat pouze do místností, které mají povoleno přidávání proměnných. Taková místnost musí mít nastaveno maxVariablesPerUser>0 a maxVariables>0.
XML odpověď serveru klientovi
<protocol>
      <response action="addVariable" errorCode="0" [sid="2"]/>
</protocol> 
                    
errorCode
Popis chyby
231
V místnosti není povoleno zakládat nové proměnné.
232
Byla překročena hodnota maxVariablesPerUser nebo maxVariables.
233
Není zadána proměnná name.
234
Proměnná tohoto jména již v místnosti existuje.
235
Nepodařilo se odeslat zprávu o založení proměnné všem klientům.
XML zpráva serveru ostatním klientům
<protocol>
      <received action="addVariable" sentFrom="test">
            <data><abc>27</abc></data>
      </received>
</protocol>
                        
Atribut
Význam
sentFrom
Jméno klienta, který proměnnou založil.
data
V sekci data je název nové proměnné a její hodnota.
Poznámka: Ostatní klienti přihlášení do místnosti dostanou zprávu pouze v případě, že nová proměnná je veřejná, tj. isPrivate=false. Pokud je nově založená proměnná neveřejná, klienti žádnou zprávu neobdrží.