disconnect - Odpojení klienta od serveru
XML dotaz odeslaný klientem na server
<protocol>
     <disconnect [sid="10"]/>
</protocol>
                    
XML odpověď serveru klientovi
<protocol>
    <response action="disconnect" errorCode="0" [sid="10"]/>
</protocol>
                    
XML zpráva serveru ostatním klientům
<protocol>
       <received action="disconnect" sentFrom="client1" [code="1"]/>
</protocol>
                        
Atribut
Význam
sentFrom
Jméno klienta, který se odhlásil z místnosti.
code
1 - Odpojení klienta od serveru v případě, že je XML Socket Multiuser Server zastaven nebo restartován.
2 - Odpojení klienta od serveru v případě, že počet přihlášených účastníkůpřekročí povolený počet.
3 - Odpojení klienta od serveru v případě, kdy paměť používaná XML Socket Multiuser Serverem překročí hodnotu maxMemory.
4 - Klient byl odpojen od serveru z důvodu nadměrné velikosti zprávy, kterou odeslal na Xml Socket Multiuser Server. Zpráva měla větší délku, než byla povolená hodnota maxMsgLength.
Poznámka: Zprávu dostanou pouze klienti, kteří jsou přihlášeni do stejné místnosti jako odhlašovaný klient.

Jestliže byl klient odpojen serverem:
1. Je v atributu sentFrom vráceno jméno „server“. Atribut je tedy vrácen ve tvaru sentFrom=“server“.
2. Je vrácen parametr code.