xtra - Používání rozšíření XML Socket Multiuser Serveru
XML Socket Multiuser Server je možné rozšiřovat pomocí speciálních ecs knihoven. Pomocí takovýchto rozšíření můžeme např. z XML Socket Multiuser Serveru odesílat e-maily, připojovat se k různým databázím, ukládat výsledky určitých měření, připojovat se k aplikacím CGI, ISAPI, PHP ASP.NET atd.

Jak používat rozšíření:
1. Musíme vytvořit vlastní ecs knihovnu nebo použít již vytvořenou knihovnu.
2. Tuto ecs knihovnu nakopírujeme do složky xtras.
3. V souboru eClever.config přidáme do sekce socket-server / xtras jméno této ecs knihovny a jméno, pod kterým budeme rozšíření volat z našich aplikací.
4. V doménách, ve kterých chceme povolit používání rozšíření, v souboru eClever.config v sekci domain musíme zadat jména všech rozšíření do atributu xtras. Např. xtras="test1#test2".
XML dotaz odeslaný klientem na server
<protocol>
   <xtra [sid="10"]>
       <data name="test1" function="abc">a=20</data>
   </xtra> 
</protocol>
                    
Atribut
Význam
name
Jméno rozšíření, které budeme volat. Jméno musí být definováno v eClever.config v sekci socket-server / xtras v atributu name.
function
Jméno funkce, kterou budeme volat.
data
V sekci data se zadává parametr funkce. Funkce může mít pouze jeden parametr a může to být např. řetězec ve formátu XML.
XML odpověď serveru klientovi
<protocol>
    <response action="xtra" errorCode="0" sid="10">
         <data name="test1" function="abc">2747</data>
    </response>
</protocol>
                    
Atribut
Význam
name
Jméno XTRA, která byla volána.
function
Funkce, která byla volána.
data
V sekci data je vrácena hodnota funkce. Nejčastěji je tato hodnota opět ve formátu XML.
errorCode
Popis chyby
501
Rozšíření není povoleno v sekci socket-server / xtras.
502
Rozšíření není povoleno v sekci domain.
503
Nemáte potřebná práva používat XTRA.
504
Chyba při načítání ecs knihovny. Chyba může být způsobena např. tímto:
a) Není definován atribut name v sekci socket-server / xtras, který voláte.
b) Neexistuje ecs knihovna, která je definovaná v sekci socket-server / xtras v atributu file nebo není ecs knihovna umístěna v rootu XML Socket Multiuser Serveru.
c) Chybu způsobuje interní chyba při inicializaci ecs knihovny.
505
Funkce, kterou voláte, není deklarována v ecs knihovně.