roomLogin - Přihlášení klienta do místnosti
XML dotaz odeslaný klientem na server
<protocol>
        <roomLogin room="room1" [password="a1"] [sid="2"]/>
</protocol>
                    
Atribut
Význam
room
Jméno místnosti, do které se chceme přihlásit. Seznam dostupných místností získáme pomocí dotazu roomList.
password
Uživatel musí k přihlášení do místnosti použít heslo, pokud je toto heslo požadováno. Seznam místností a hesel definuje administrátor v konfiguračním souboru pro každou doménu.
XML odpověď serveru klientovi
<protocol>
       <response action="roomLogin" errorCode="0" [sid="2"] />
</protocol>
                    
errorCode
Popis chyby
21
Špatné přístupové údaje do místnosti.
22
Do místnosti se nepodařilo přihlásit, protože byl překročen maximální povolený počet přihlášených klientů.
23
Nepodařilo se odeslat informaci všem přihlášeným klientům v místnosti.
XML zpráva serveru ostatním klientům
<protocol>
       <received action="roomLogin" sentFrom="client1"><data room="room1"/></received>
</protocol>
                        
Atribut
Význam
sentFrom
Jméno klienta, který se přihlásil do místnosti.
room
Jméno místnosti, do které se klient přihlásil.