adminMsg - Odeslání zprávy administrátora ostatním klientům
Tuto funkci mohou používat pouze uživatelé, kteří jsou přihlášeni jako administrátoři.
XML dotaz odeslaný klientem na server
<protocol>
    <adminMsg who="domain" sendTo="demo1" sid="3">
            <data game="27" time="12">Hello</data>
    </adminMsg>
</protocol>
                    
Atribut
Význam
who
Název skupiny, které chceme zprávu odeslat. Who může nabývat hodnot: all, domain, room a user.
sendTo
Jméno cílové skupiny.
Pokud zadáme hodnotu who="all", je zpráva odeslána všem klientům na serveru. V tomto případě parametr sendTo nemá žádný význam.
Pokud zadáme who="domain", pak v parametru sendTo zadáváme jméno domény, do které chceme odeslat zprávu. Zprávu obdrží všichni klienti přihlášení do domény.
Pokud zadáme who="room", pak v parametru sendTo zadáváme jméno místnosti a zpráva bude zaslána všem klientům v místnosti.
Pokud zadáme who="user", pak v sendTo zadáváme jméno klienta a zpráva bude odeslána pouze jednomu uživateli.
data
Vše, co umístíte do sekce <data ... ></data> , bude odesláno klientovi. Sekce data musí být samozřejmě v korektním XML formátu.
XML odpověď serveru klientovi
<protocol>
    <response action="adminMsg" errorCode="0" [sid="3"]/>
</protocol>
                    
errorCode
Popis chyby
1010
Není zadán parametr "who".
1011
Není zadán parametr "sendTo".
1012
Zpráva neobsahovala sekci data.
1013
Zprávu se nepodařilo odeslat.
1014
Na serveru nejsou přihlášeni žádní klienti.
XML zpráva serveru ostatním klientům
<protocol>
      <received action="adminMsg">
           <data game="27" time="12">Hello</data>
      </received>
</protocol>
                        
Atribut
Význam
data
V této sekci jsou vlastní informace, které administrátor zasílá.