userMsg - Odeslání soukromé zprávy zvolenému klientovi
XML dotaz odeslaný klientem na server
<protocol>
     <userMsg sendTo="test2" type="message" [sid="3"]>
         <data><game position="27" time="12"/></data>
     </userMsg>
 </protocol> 
                    
Atribut
Význam
sendTo
Jméno klienta, kterému chcete poslat soukromou zprávu.
type
Typ soukromé zprávy. Server nyní používá tyto hodnoty:
1. type="message", používá se při posílání obyčejné soukromé zprávy.
2. type="challenge", používá se při výzvě ke hře.
3. type= "answer", používá se při odpovědi na výzvu ke hře.
data
Vše, co umístíte do sekce , bude odesláno klientovi. Sekce data musí být samozřejmě v korektním XML formátu.
XML odpověď serveru klientovi
<protocol>
       <response action="userMsg" type="message" errorCode="0" [sid="3"]/>
</protocol>
                    
errorCode
Popis chyby
31
Nebyl zadán příjemce zprávy.
32
Zpráva neobsahovala sekci data.
33
Na serveru není přihlášen klient se zadaným jménem.
34
Zprávu se nepodařilo odeslat
XML zpráva serveru ostatním klientům
<protocol>
      <received action="userMsg" sentFrom="test3"  type="message">
            <data><game position="27" time="12"/></data>
      </received>
</protocol>
                        
Atribut
Význam
sentFrom
Jméno klienta, který zprávu zaslal.
type
Typ soukromé zprávy.
data
V této sekci jsou vlastní informace, které klient zasílá.