roomList - Seznam dostupných místností
XML dotaz odeslaný klientem na server
<protocol>
      <roomList [sid="6"]/>
</protocol>
                    
Poznámka: Do seznamu jsou vypsány pouze místnosti, které jsou viditelné, tzn. že mají nastaveno v sekci room v konfiguračním souboru isPrivate=false.
XML odpověď serveru klientovi
<protocol>
      <response action="roomList" errorCode="0" [sid="6"]>
           <data roomCount="3">
                 <room name="room1" category="cinema" content="new movies" language="en"/>
                 <room name="room2" category="literature" content="new titles" language="en"/>
                 <room name="room3" category="science" content="science news" language="en"/>
           </data>
      </response>
</protocol>
                    
Atribut
Význam
roomCount
Počet viditelných místností.
data
V této sekci je seznam viditelných místností a jejich parametry.