Date of update: 5/15/2011
XML Socket Server - eClever
write us
Novelties
Web feeds
Links of Interest
Popis a možnosti využití
eClever je výkonný a jednoduchý XML Socket Multiuser Server, který umožňuje vytvářet víceuživatelské aplikace, hry pro více hráčů, chaty atd. Je možno také vytvářet Web-CD aplikace a využívat všech výhod víceuživatelského prostředí. XML Socket Multiuser Server je víceuživatelský server, který naslouchá na určitém portu, zda nedošlo k připojení klienta, a který dále umožňuje komunikaci mezi klienty pomocí XML protokolu při využití PUSH technologie. Server eClever obsahuje socket i http server. Server podporuje model místností pro chatování a hry. Místnosti mohou být viditelné pro všechny přihlášené uživatele nebo skryté. Skryté místnosti se používají pro hraní víceuživatelských her. Místnosti mohou obsahovat proměnné, které mohou být skryté nebo viditelné. Klient může posílat zprávy buď všem klientům v určité místnosti nebo může posílat soukromé zprávy pouze určitému klientovi. Administrace serveru se děje pomocí jednoduchého XML dokumentu.

Podporované operační systémy
Server je napsán pro operační systém Windows a existuje ve dvou provedeních:
1. Provedení basic. Jedná se o klasickou Win32 aplikaci, kterou lze spustit ve Win98, ME, 2000, XP, 2003 a Vista. Toto provedení je velmi vhodné pro vývoj a testování aplikací na lokálním počítači. Nic se nemusí instalovat, stačí spustit exe soubor a můžete začít pracovat.
2. Provedení embed. Jedná se o klasickou Win32 aplikaci, kterou lze spustit ve Win98, ME, 2000, XP, 2003 a Vista. Toto provedení je velmi vhodné pro provozování XML Socket Multiuser Serveru - eClever z CD, DVD a různých přenosných zařízení typu Flash paměti. XML Socket Multiuser Server - eClever můžete jednoduše distribuovat spolu s Vašimi aplikacemi.
3. Provedení profi. Server je napsán jako Win32 služba. Toto provedení je určené pro náročné síťové nasazení. Tento server lze spustit pouze ve Win2000, XP, 2003 a Vista.


Základní schéma XML Socket Multiuser Serveru - eClever.


Základní schéma socket serveru.
© 1992-2010 Studio dmm, all rights reserved