Date of update: 5/15/2011
XML Socket Server - eClever
write us
Novelties
Web feeds
Links of Interest
Jak server pracuje?
Celá činnost serveru je v podstatě jednoduchá:
1. Klient se jménem např. client1 pošle na server zprávu určenou klientovi se jménem client2 v určitém tvaru, např.
<protocol>
   <userMsg sendTo="client2">
        <data game="27"></data>
   </userMsg>
</protocol>
2. Server přepošle klientovi se jménem client2 zprávu ve tvaru
<protocol> 
    <received action="userMsg" sentFrom="test"> 
        <data game="27"></data> 
    </received>
</protocol>
3. Server potvrdí odeslání zprávy klientovi, který zprávu odeslal. Client1 tedy dostane od serveru zprávu
<protocol>
    <response action="userMsg" errorCode="0"/> 
</protocol>

Obecné informace k práci se serverem
1. Ve všech požadavcích posílaných na server můžeme použít atribut sid. Tento atribut je nepovinný a vrací se klientovi, který tento atribut použil. Atribut sid slouží pouze k přesné identifikaci dotaz-odpověď. Pokud klient atribut sid nepoužil, nebude mu ani vrácen. Atribut sid musí mít vždy jedinečnou hodnotu v rámci posílaných dotazů stejného typu, abychom mohli správně atribut sid použít k rozlišení jednotlivých dotazů. To je důležité hlavně při rychlém posílání dotazů.
2. Posíláme-li zprávu klientovi, dostane ji vždy ve tvaru
<protocol>
    <received action="userMsg"> ... </received>
</protocol>
kde action identifikuje typ doručené zprávy.
3. Odpovídá-li server klientovi, který zprávu odeslal, je odpověď vždy ve tvaru
<protocol> 
    <response action="userMsg" errorCode="0" ... />
</protocol>
Kde action identifikuje typ dotazu a errorCode je návratový kód. Pokud je vráceno errorCode="0", znamená to, že se vše správně vykonalo. V opačném případě došlo k nějaké chybě. Následující tabulka uvádí seznam obecných chyb, které vrací socket server klientovi.
errorCode     Popis chyby
0   Požadovaná operace proběhla bez chyby
-1   Špatný XML formát odesílaných dat
-2   V dotazu byl použit nedefinovaný atribut
-3   Klient není přihlášen do žádné domény
-4 Klient není přihlášen do žádné místnosti
-1000 Klient není přihlášen jako administrátor
Další chyby budou definovány vždy u příslušné funkce.

Pozn. Atributy označené [ ] jsou nepovinné a nemusejí se v XML protokolu používat.
Protokol pro používání XML serveru
XML Socket Multiuser Server používá následující příkaz
Protokol pro používání XML serveru
XML Socket Multiuser Server používá následující funkce:
Přihlášení klienta na server
Přihlášení klienta do místnosti
Odeslání soukromé zprávy zvolenému klientovi
Odeslání zprávy všem klientům přihlášeným do místnosti
Seznam klientů přihlášených do místnosti
Seznam dostupných místností
Informace, do jaké místnosti je klient přihlášen
Přidání místnosti do domény
Přidání herní místnosti do domény
Zrušení místnosti
Zjištění názvů a hodnot všech proměnných v místnosti
Zjištění hodnoty proměnné v místnosti
Nastavení proměnné v místnosti na určitou hodnotu
Přidání proměnné do místnosti
Zrušení proměnné v místnosti
Test odezvy serveru
Informace o XML Socket Multiuser Serveru
Odpojení klienta od serveru
Používání rozšíření XML Socket Multiuser Serveru
Přihlášení administrátora na server
Odeslání zprávy administrátora ostatním klientům
Odpojení klienta od serveru administrátorem
Podrobné informace o XML Socket Multiuser Serveru
Restart XML Socket Multiuser Serveru© 1992-2010 Studio dmm, all rights reserved