Date of update: 5/15/2011
XML Socket Server - eClever
write us
Novelties
Web feeds
Links of Interest
Ecs XTRA pluginXLS pro XML Socket Multiuser Server - eClever  

Ke stažení
pluginXLS (400 kB)

Popis
Knihovna pluginXLS slouží k práci se soubory Microsoft Excel v produktu XML Socket Multiuser Server - eClever. Při práci s xls soubory vůbec nemusíte mít na počítači, na kterém běží XML Socket Multiuser Server - eClever, nainstalován Microsoft Excel, Microsoft Jet Provider ani další programy. XTRA pluginXLS pracuje zcela autonomně a umožní Vám v produktech, jako je např. Flash, Flex, Director, Authorware atd., pracovat se vzdálenými XLS soubory.

Historie

16.03.2009 Verze 1.4.0 Verze 1.4 podporuje formát xlsx Excelu 2007.
08.01.2009 Verze 1.3.0 Byla přidána funkce getMultiCellValueRef.
04.08.2007 Verze 1.2.0 Byla upravena práce s parametrem file v souboru pluginXLS.ecs.config.
07.06.2007 Verze 1.1.0 Soubor pluginXLS.config byl přejmenován na pluginXLS.ecs.config
03.04.2007   Verze 1.0.0   Vytvoření XTRA

Demoverze
K dispozici je plně funkční demonstrační verze, která však pracuje pouze 2 minuty. Poté je nutné restartovat XML Socket Multiuser Server - eClever.

Instalace
1. Soubory pluginXLS.ecs a pluginXLS.ecs.config musíte nakopírovat do složky XTRAS, která musí být v rootu XML Socket Multiuser Serveru - eClever.
2. V souboru eClever.config musíte v sekci XTRAS povolit používání pluginXLS, např.

<xtras>
    <xtra name="testXLS" file="pluginXLS.ecs"/>
</xtras>

3. V souboru eClever.config musíte v sekci domain povolit používání pluginXLS.ecs, např.

<domain name="demo1" password="pass1" xtras="testXLS" maxUsers="0"..>

4. Musíte vyplnit konfigurační soubor. Konfigurační soubor pluginXLS.ecs.config má tvar

<xtra>
     <licence name="dmm" code="xls"/>
     <data file="d:\abc.xls">
          <read domains="domA#domB" rooms="roomA#roomB" nickNames="nameA#nameB"/> 
          <write domains="domC#domD" rooms="roomC#roomD" nickNames="nameC#nameD"/> 
     </data>
</xtra>

Sekce licence
Pokud není zadáno správné jméno a kód, můžete s XTRA pracovat pouze 2 minuty. Po této době přestane XTRA pracovat.

Sekce data
File je xls soubor, včetně cesty k tomuto souboru. Pokud není zadána úplná cesta k xls souboru, např. c:\abc.xls, vezme se jako root adresář xtras.
Příklad:
Pro zadání: file="abc.xls" musí být soubor abc.xls umístěn v adresáři xtras.
Pro zadání: file="test\abc.xls" musí být soubor abc.xls umístěn v adresáři xtras\test.

V sekcích "read" a "write" zadáváte, kdo má práva xls soubor využívat. Práva můžete zadávat buď na úrovni domain, room nebo nickName. Práva můžete přidělovat zvlášť pro čtení a zvlášť pro zápis. Sekce "read" nebo "write" může vždy obsahovat pouze jeden atribut z domains, rooms nebo nickName. Jednotlivé domain, room nebo nickName musíte zadávat oddělené znakem # a může jich být libovolný počet.

Pozn. Pokud budou v pluginXLS.ecs.config v "read" nebo "write" zadány všechny atributy, budou se vyhodnocovat v pořadí domains, rooms nebo nickName. Tzn. uplatní se pouze atribut domains. Pokud budou zadány atributy rooms a nickName, uplatní se pouze atribut rooms.

Příklad 1.
Chcete-li povolit používání XTRA pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni do domain domA a domB, a budou pouze číst, pak sekce "read" bude zadána ve tvaru

<read domains="domA#domB">

Příklad 2.
Chcete-li povolit používání XTRA pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni do room roomC a roomD, a budou pouze zapisovat, pak sekce "write" bude zadána ve tvaru

<write rooms="roomC#roomD">

Příklad 3.
Chcete-li povolit používání XTRA pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni pod jmény nameA a nameB, a budou číst i zapisovat, budou sekce "read" a "write" zadány ve tvaru

<read nickNames="nameA#nameB"/>
<write nickNames="nameA#nameB"/>

Pozn. Pokud chcete používat více souborů xls v XML Socket Multiuser Serveru - eClever, stačí vytvořit kopie pluginXLS.ecs a pluginXLS.ecs.config. Pojmenujte je např. pluginXLS_2.ecs a pluginXLS_2.ecs.config (prvni část názvu musí být identická). V pluginXLS_2.ecs.config si definujte jiný xls soubor a můžete začít pracovat. Samozřejmě musíte nové Xtra povolit v eClever.config a v sekcích socket-server/xtras a domain.

Jak XTRA pluginXLS pracuje?
a) Klient musí na XML Socket Multiuser Server - eClever odeslat XML dotaz ve tvaru: 

<protocol> 
   <xtra sid="10"> 
     <data name="testXLS" function="functionA">
        <request> ..... </request> 
     </data> 
   </xtra> 
</protocol>

kde "name" je název XTRA, který je zadán v eClever.config v sekci socket-server/xtras. V atributu function musíte zadat jméno funkce, kterou chcete volat. V sekci request , zadáte požadované parametry, které se budou lišit u jednotlivých funkcí, kde budou také vysvětleny.

b) XML Socket Multiuser Server - eClever odpoví klientovi zprávou ve tvaru

<protocol> 
    <response action="xtra" errorCode="0" sid="10">
      <data name="testXLS" function="functionA"> 
        <result state="ok"> ..... </result> 
      </data>
    </response> 
</protocol>

V sekci result jsou vrácené požadované hodnoty.

V případě, že během práce s XTRA došlo k chybě, je odpověď serveru klientovi ve tvaru

<protocol> 
     <response action="xtra" errorCode="0" sid="10">
       <data name="testXLS" function="functionA"> 
           <result state="error"> 
              <error>Error in xml</error>
           </result> 
       </data>
     </response>
</protocol>

Pozn. errorCode="0" znamená, že XML Socket Multiuser Server - eClever pracoval s XTRA pluginXLS.ecs bez chyby, ale status="error" znamená, že došlo k vnitřní chybě v XTRA pluginXLS.ecs.

Funkce použité v pluginXLS
Čtení dat z jednotlivých buněk xls souboru.
Multidimenzionální čtení dat z xls souboru.© 1992-2010 Studio dmm, all rights reserved