Date of update: 5/15/2011
XML Socket Server - eClever
write us
Novelties
Web feeds
Links of Interest
Historie
12.06.2009 Verze 2.8.3 V http serveru byly přidány action getzip, getrtf, getmpeg, getavi, getmp3 a getflv.
18.03.2009 Verze 2.8.2 V http serveru byly přidány action getdir, getdxr, getdcr, getcst a getcxt.
01.12.2008 Verze 2.8.1 Byla zrušena sekce cross-domain-policy v eClever.config. Tato sekce se přesunula do samostatného souboru policy.config.
Byl zrušen atribut password v sekci config.
Byl změněn způsob poskytování licencí, a proto byla zrušena sekce licence v eClever.config.
V XML funkci getVariable byla přídána chyba 212.
U verze profi byly přejmenovány bat soubory a změněn jejich obsah.
U verze profi byl  zrušen soubor restart.bat.
U verze profi  se změnilo Display Name na eClever - XML Socket Multiuser Server.
11.02.2008 Verze 2.8.0 Byl uvolněn produkt news.ecl.
Do eClever.config byla přidána sekce master-server.
09.12.2007 Verze 2.7.9 Byla zrušena sekce admins v eClever.config.
Byla upravena sekce news v eClever.config.
Byl přidán nový konfigurační soubor admin.config.
Aplikace adminXSS byla přejmenována na configXSS.
22.11.2007 Verze 2.7.8 V http serveru byl přidán action getswf.
Byla změněna XML funkce adminLogin.
Vznikly sekce admins a news v eClever.config.
Byla zrušena sekce admin v eClever.config.
09.11.2007 Verze 2.7.7 Do eClever.config byly přidány sekce externalAppStart a externalAppStop.
02.11.2007 Verze 2.7.6 V http serveru byly přidány action getjpg, getgif a getpng.
21.10.2007 Verze 2.7.5 V http serveru byly přidány action getcss a gethtm.
12.09.2007 Verze 2.7.4 V http serveru byly přidány action gettxt a getxml.
13.07.2007 Verze 2.7.3 Byl uvolněn nástroj eCleverGuard. V eClever bylo zapracováno čtení zašifrovaných souborů eClever.config.
02.07.2007 Verze 2.7.2 Byl uvolněn produkt eClever embed.
20.06.2007 Verze 2.7.1 Sekce domains v eClever.config byla celá přesunuta do sekce socket-server.
27.05.2007 Verze 2.7.0 Do aplikace eClever byl přidán http server.
11.05.2007 Verze 2.6.9 Bylo zavedeno testování platnosti IP adres při čtení sekce
socket-server/connections v eClever.config.
09.04.2007 Verze 2.6.8 Byla přidána XML funkce adminRestart.
27.03.2007 Verze 2.6.7 V XML funkcích login a adminLogin bylo zakázáno nové přihlášení, pokud se klient nejprve neodhlásí.
Byla upravena XML funkce XTRA.
16.03.2007 Verze 2.6.6 Byla přidána vlastnost clientId do XML funkce adminLogin.
13.03.2007 Verze 2.6.5 U funkcí xtra a adminMsg bylo změňěno číslování chyb.
Byl přidán parametr isPermanent do XML funkce addRoom.
Byly přidány XML funkce adminBan a adminInfo.
15.02.2007 Verze 2.6.0 Do sekce admin v eClever.config byly přidány sekce login a news.
27.12.2006 Verze 2.5.5 Byl přidán clientId do XML funkce login.
Do eClever.config byly přidány sekce black-list a white-list.
11.12.2006 Verze 2.5.0 Do eClever.config byly přidány sekce config a cross-domain-policy.
02.12.2006 Verze 2.4.5 Bylo přepracováno programové jádro serveru.
V eClever.config byla sekce extensions přejmenována na xtras.
V eClever.config byl v sekci domain atribut extensions přejmenován na xtras.
V eClever.config byla osamostatněna sekce logging.
06.11.2006 Verze 2.4.0 V eClever.config byla sekce server přejmenována na sekci socket-server.
V eClever.config byla sekce licence osamostatněna.
V eClever.config byla vytvořena nová sekce socket-server/connections. XML Socket Server nyní může naslouchat na více ip adresách a na více portech současně. Atributy ip a port ze sekce socket-server se přesunuly do sekce socket-server/connections.
Byla přidána vlastnost logPath, pomocí které XML Socket Server může ukládat log soubory do libovolné složky.
14.10.2006 Verze 2.3.4 Do sekce server v eClever.config byl přidán atribut ip.
29.09.2006 Verze 2.3.3 U funkcí XML userMsg, roomMsg a userList byly změněny hodnoty errorCode.
Do obecných chyb při komunikaci byla přidána chyba -4.
Konfigurační soubor config.xml byl přejmenován na eClever.config.
31.08.2006 Verze 2.3.2 Funkce login byla upravena.
08.08.2006 Verze 2.3.1 Byla přepracována sekce extensions v config.xml a byla upravena XML funkce extFunction.
07.06.2006 Verze 2.3.0 Funkce roomLogin, userMsg, roomMsg, setVariable, disconnect, addRoom a addVariable byly upraveny.
Do sekce server v config.xml byl přidán atribut userIdleTime.
22.05.2006 Verze 2.2.0 XML Socket Multiuser Server byl přejmenován a bude nyní dodáván pod značkou eClever.
Do sekce server v config.xml byly přidány sekce extensions a admin.
Do sekce domain byl přidán atribut isExtension.
Byly přidány XML funkce adminLogin, adminMsg a addRoomGame.
09.05.2006 Verze 2.1.0 Byly přidány XML funkce addVariable a delVariable.
Do sekce domain byly přidány atributy maxVariables a maxVariablesPerUser.
04.04.2006   Verze 2.0.0   Byly přidány XML funkce addRoom a delRoom.
Do sekce domain byly přidány atributy maxRooms a maxRoomsPerUser.
29.03.2006   Verze 1.9.0   Verze basic a profi byla přeprogramována, již se nepoužívá externí dll
knihovna. XML Socket Server tvoří pouze jeden exe soubor.
Byla přidána funkce setVariable.
27.02.2006   Verze 1.8.0   Byly přidány proměnné do místností.
Byly přidány XML funkce variableList a getVariable.
Byly změněny log soubory.
06.02.2006   Verze 1.7.0  

Do sekce server v config.xml byla přidána sekce licence.
Do sekce server v config.xml byl přidán atribut maxMsgLength.
Atributy isLogging a isLoggingMsg v config.xml byly přesunuty do sekce logging.
Byla upravena XML funkce disconnect.
Byla upravena XML funkce serverInfo.

14.12.2005   Verze 1.6.0   Do sekce room byly přidány atributy category, content a language.
Byl změněn formát zprávy response u funkce roomList.
Do sekce server v config.xml byl přidán atribut maxMemory.
Atribut userMax v config.xml byl přejmenován na maxUsers.
Atribut visible v config.xml v sekci room byl přejmenován na isPrivate.
07.11.2005   Verze 1.5.0  

Soubor dmmXMLServer.xml byl přejmenován na config.xml.
Jednotlivé konfigurační soubory pro každou doménu byly zrušeny a nyní je vše v souboru config.xml.
Byly změněny funkce login a echo.
Přidány příklady ve Flashi echo a basicChat.

24.10.2005   Verze 1.4.0   Byl změněn formát zprávy response u funkcí userList, roomList a způsob odpojení serveru od klientů. Byly změněny log soubory.
07.10.2005   Verze 1.3.0   Bylo přepracováno programové jádro serveru.
Do protokolu byl přidán XML příkaz pro odpojení serveru od klientů.
27.09.2005   Verze 1.2.0   Do všech XML příkazů byl přidán kořenový tag <protocol>.
14.09.2005   Verze 1.1.0   Byl změněn formát zprávy received u funkcí roomLogin a disconnect.
Byl změněn formát zprávy response u funkcí userList, roomList , myRoom a echo.
13.09.2005   Verze 1.0.4   Byla přidána XML funkce serverInfo.
21.07.2005   Verze 1.0.3   Upravena XML funkce disconnect.
19.07.2005   Verze 1.0.2   Opraveny XML funkce roomMsg, userList a roomList.
02.06.2005   Verze 1.0.1   Změněna struktura konfiguračních souborů.
16.05.2005   Verze 1.0.0   Vytvoření produktu.© 1992-2010 Studio dmm, all rights reserved