Date of update: 5/15/2011
XML Socket Server - eClever
write us
Novelties
Web feeds
Links of Interest
Licenční podmínky

Existuje několik možností, jak XML Socket Multiuser Server - eClever můžete používat. 

• Bezplatně pro nekomerční úlohy.
• Koupit si balíček s určitým počtem současně připojených uživatelů. 
• Zakoupit neomezenou licenci.

Jako uživatelé software vytvořeného firmou Studio dmm musíte plně respektovat body níže uvedené a obecná pravidla licencování produktů. Pokud nemůžete splnit některý ze stanovených bodů nebo nesouhlasíte s obecnými podmínkami užívání produktů Studia dmm, nesmíte užívat tento software. Zakoupením tohoto softwaru se zavazujete k dodržování licenčních podmínekl. Čtěte pozorně základní body licenčního ujednání:

1. Software používáte na vlastní riziko. Autor ani osoby podílející se na vývoji tohoto produktu v žádném případě nenesou zodpovědnost za případné problémy nebo škody, které mohou vzniknout v přímém nebo nepřímém důsledku užívání tohoto software.

2. Software si můžete bezplatně stáhnout z internetu a po neomezenou dobu zkoušet.

3. Zaplacením produktu se stanete registrovaným uživatelem, získáte registrační číslo pro plnou funkci software a možnost technické podpory.

4. Je zakázáno šířit registrační číslo v takové podobě, aby bylo přístupné dalším neregistrovaným osobám.

5. Pokud registrovaný uživatel poskytne registrační číslo dalším osobám nebo umožní jeho zneužití např. na internetu, ponese za to plnou právní odpovědnost.

6. Zpětná analýza, dekompilace a převod ze strojového kódu nejsou povoleny, stejně jako není povoleno jakýmkoli způsobem zasahovat do již hotového kódu.

7. Technická podpora pro software bude poskytována v elektronické podobě na adrese software@web-cd.com .

8. Poskytování této licence se dále řídí dle platných obecných zákonů, zejména autorského zákona. Jejich porušování je trestné.
© 1992-2010 Studio dmm, all rights reserved