Date of update: 5/15/2011
XML Socket Server - eClever
write us
Novelties
Web feeds
Links of Interest
Licenční podmínky

Existuje několik možností, jak XML Socket Multiuser Server - eClever můžete používat. 

• Bezplatně pro nekomerční úlohy.
• Koupit si balíček s určitým počtem současně připojených uživatelů. 
• Zakoupit neomezenou licenci.

Jako uživatelé software vytvořeného firmou Studio dmm musíte plně respektovat body níže uvedené a obecná pravidla licencování produktů. Pokud nemůžete splnit některý ze stanovených bodů nebo nesouhlasíte s obecnými podmínkami užívání produktů Studia dmm, nesmíte užívat tento software. Zakoupením tohoto softwaru se zavazujete k dodržování licenčních podmínekl. Čtěte pozorně základní body licenčního ujednání:

1. Software používáte na vlastní riziko. Autor ani osoby podílející se na vývoji tohoto produktu v žádném případě nenesou zodpovědnost za případné problémy nebo škody, které mohou vzniknout v přímém nebo nepřímém důsledku užívání tohoto software.

2. Software si můžete bezplatně stáhnout z internetu a po neomezenou dobu zkoušet.

3. Zaplacením produktu se stanete registrovaným uživatelem, získáte registrační číslo pro plnou funkci software a možnost technické podpory.

4. Je zakázáno šířit registrační číslo v takové podobě, aby bylo přístupné dalším neregistrovaným osobám.

5. Pokud registrovaný uživatel poskytne registrační číslo dalším osobám nebo umožní jeho zneužit�� např. na internetu, ponese za to plnou právní odpovědnost.

6. Zpětná analýza, dekompilace a převod ze strojového kódu nejsou povoleny, stejně jako není povoleno jakýmkoli způsobem zasahovat do již hotového kódu.

7. Technická podpora pro software bude poskytována v elektronické podobě na adrese software@web-cd.com .

8. Poskytování této licence se dále řídí dle platných obecných zákonů, zejména autorského zákona. Jejich porušování je trestné.
© 1992-2010 Studio dmm, all rights reserved