Date of update: 5/15/2011
XML Socket Server - eClever
write us
Novelties
Web feeds
Links of Interest
Základní návod, jak použít XML Socket Multiuser Server - eClever ve Flashi (AS2)

1.Vytvoření objektu
Nejprve musíte vytvořit objekt XMLSocket. To provedete použitím následujícího konstruktoru

server = new XMLSocket()

který vytvoří nový objekt XMLSocket se jménem server.

2. Metody objektu XMLSocket (connect, send, close)
2.1 Nyní musíte vytvořit spojení s XML Socket Serverem pomocí metody connect. Tato metoda vyžaduje 2 parametry, URL a port. URL je adresa počítače, na kterém běží XML Socket Server, a port je číslo portu, na kterém tento server naslouchá. Flash se umí připojit pouze k portům s číslem vyšším než 1024 a tento port nesmí být obsazen jinou aplikací. Pro připojení k serveru stačí zadat kód

server.connect(URL, port)

Chcete-li se např. připojit na XML Socket Server, který běží na stejném počítači jako Flash klient a naslouchá na portu 2727, stačí zadat

server.connect("localhost", 2727)

2.2 Chcete-li na server odeslat nějaký příkaz, stačí použít metodu

server.send(msg)

Např. pro přihlášení uživatele k XML Socket Serveru zadáte kód

msg="<protocol><login nickName='cli3' domainName='dem' domainPassword='pass1'/></protocol>"
server.send(msg)

2.3 Připojení k serveru lze kdykoliv ukončit příkazem

server.close()

3. Správce událostí (onConnect, onXML, onClose)
Objekt XMLSocket používá následující správce událostí:
3.1 Správce události onConnect je volán v okamžiku, kdy je dokončena operace připojení k serveru

server.onConnect=function(success) {
    if (success) {
           trace("Úspěšné připojení k serveru");
    } else {
          trace("Připojení k serveru se nezdařilo");
    }
 }

3.2 Správce události onXML je volán v okamžiku, kdy server posílá klientovi nějaká data

server.onXML=function(data) {
     trace(data);
 }

3.3 Správce události onClose je volán v okamžiku, kdy je spojení se serverem přerušeno

server.onClose = function() {
     trace("Klient byl odpojen");
 }
© 1992-2010 Studio dmm, all rights reserved