Date of update: 5/15/2011
XML Socket Server - eClever
write us
Novelties
Web feeds
Links of Interest
Spuštění XML Socket Multiuser Server - eClever profi
XML Socket Server profi je napsán jako Win32 služba. Toto provedení je určeno pro náročné síťové nasazení. Tento server lze instalovat a spustit pouze ve Windows 2000, XP, 2003 a Vista.

Instalace XMLSocket Multiuser Serveru - eClever profi pro práci na lokálním počítači
1. Vytvořte si složku, do které chcete umístit XML Socket Server.
2. Rozbalte dmmXMLSocketProfi.zip do této složky.
3. Upravte si např. v notepadu nebo v aplikaci configXSS soubor eClever.config podle svých požadavků.
4. Spusťte soubor install-server.bat.

Nainstalovaná služba se jmenuje eClever - XML Socket Multiuser Server. Takto nainstalovaný XML Socket server běží pod systémovým účtem (LOCAL SYSTEM).

Po spuštění install-server.bat je server umístěn mezi služby.


Pozn. Abyste mohli službu nainstalovat, musíte mít na počítači jako uživatel práva k instalaci služby.

Provoz XML Socket Multiuser Serveru - eClever profi na internetu a intranetu.
Pokud nainstalujete XML Socket Multiuser Server - eClever výše popsaným způsobem, běží server pod systémovým účtem LOCAL SYSTEM, což není dobré z hlediska bezpečnosti. Doporučujeme účet, pod kterým běží XML Socket Server - eClever, změnit.

1. Vytvořte nového uživatele, např. dmmService, a přidejte jej pouze do skupiny IIS_WPG.  Uživatel by neměl být členem žádné jiné skupiny, např. USER.
2. Pro uživatele dmmService nastavte práva čtení a spouštění na složku, kde je umístěn soubor eClever.exe.
3. Pro uživatele dmmService nastavte práva čtení a zápisu na složku logs. Popř. pro jinou složku, kam se budou ukládat log soubory.
4. Pokud používáte firewall, povolte port, na kterém má XML Socket Server naslouchat. Pokud chcete, aby XML Socket Server používal standardní porty, např. 80 a 443, nesmí IP číslo, na kterém XML Socket Server běží, používat IIS nebo jiný webový server. Nastavení najdete na http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc781601.aspx

Důrazně doporučujeme tuto změnu udělat!Poznámka k instalaci ve Windos Vista
Pokud instalujete XML Socket Multiuser Server - eClever profi ve Windos Vista, vypněte si před instalací UAC (User Account Control). Po instalaci UAC (User Account Control) zase zapněte.

Spouštění jiných aplikací z XML Socket Serveru - eClever
Pokud chcete z XML Socket Serveru - eClever spouštět jiné aplikace nebo používat XTRAs, musíte pro ně nastavit příslušná práva (čtení a spouštění). Pokud se má okno spouštěné aplikace zobrazit, musíte ve službě
eClever - XML Socket Multiuser Server povolit službě používání plochy.

Odinstalace XML Socket Multiuser Serveru - eClever profi
1. Spusťte soubor uninstall-server.bat.
2. Smažte složku, ve které byl umístěn XML Socket Server.

Význam souborů bat
install-server.bat - nainstaluje XML Socket Server - eClever jako službu běžící pod systémovým účtem LOCAL SYSTEM
v systému Windows a následně tuto službu spustí.

uninstall-server.bat - zastaví XML Socket Server a odinstaluje službu.

stop-server.bat - zastaví XML Socket Server. Používá se např. při aktualizaci souboru eClever.exe.

start-server.bat - spustí XML Socket Server, který byl zastaven.

© 1992-2010 Studio dmm, all rights reserved